Δήμος Κηφισιάς

Τι είναι η Ορθογραφική Χαρτογράφηση (Orthographic Mapping)

By  | 

γράφει η Ιωάννα Δημητριάδου Ειδική Παιδαγωγός με εξειδίκευση στη Δυσλεξία και στις Μαθησιακές Δυσκολίες.

Η  ορθογραφική χαρτογράφηση (Orthographic Mapping) είναι η διαδικασία που ο μαθητής συνδέει τους ήχους με τα γράμματα, τα βάζει στη σωστή σειρά και σχηματίζει τις λέξεις. Στη συνέχεια, οι ήχοι και τα γράμματα της λέξης, μαζί με τη σημασία της λέξης, αποθηκεύονται στη μακροπρόθεσμη μνήμη (2,5) και γίνεται αναγνωρίσιμη λέξη δηλαδή λέξη όρασης (sight word). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ο αναγνώστης να αναγνωρίζει τις λέξεις αυτομάτως σε ένα κείμενο, χωρίς να χρειαστεί να τις αποκωδικοποιήσει (3,4). Αυτή η διαδικασία βοηθάει τον μαθητή, να γράφει ορθογραφημένα, να διαβάζει πιο γρήγορα λέξεις, οι οποίες έχουν πλέον γίνει αναγνωρίσιμες και να καταλαβαίνει τη σημασία τους.  

Η ορθογραφική χαρτογράφηση έγινε γνωστή τη δεκαετία του 1970 από την Linnea Ehri και οι Βρετανοί ερευνητές άρχισαν να χρησιμοποιούν τη θεωρία της το 1990 (1). Για να ακολουθήσει ένας μαθητής αυτή τη διαδικασία χρειάζεται να έχει φωνημική και φωνολογική ενημερότητα, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίσει μεμονωμένα γράμματα και τους ήχους τους και να συνθέτει συλλαβές και έπειτα τις λέξεις.

Πώς γίνεται σε μια λέξη ορθογραφική χαρτογράφηση;

Σαν εργαλεία χρειαζόμαστε τα Elkonin Boxes και χρωματιστούς κύβους, πράσινος, κίτρινος, κόκκινος και γκρι που μπορεί να είναι και κομμάτια από Lego.

Ας υποθέσουμε πως έχουμε τη λέξη, παίζω.

Βάζουμε μπροστά στον μαθητή τη λέξη, μια εικόνα της και τα Elkonin Boxes. Σε κάθε τετράγωνο, γράφει το κάθε γράμμα της λέξης, όπου το αι, το γράφει σε ένα τετράγωνο, γιατί βγάζει έναν ήχο. Έπειτα, από κάτω γράφει ολόκληρη τη λέξη, προφέροντας τον κάθε ήχο του γράμματος και μετά ολόκληρη τη λέξη. Παίρνει τους χρωματιστούς κύβους και βάζει αυτούς που χρειάζονται πάνω από τα γράμματα της λέξης, δηλαδή τον πράσινο κύβο πάνω από το π, τον κίτρινο κύβο πάνω από το αι, τον κόκκινο κύβο κάτω από το ζ και τον γκρι πάνω από το ω. Με αυτόν τον τρόπο γνωρίζει για το κάθε γράμμα ή γράμματα ποια είναι η θέση τους μέσα στη λέξη. Οπότε, όταν του γίνονται οι ερωτήσεις, για παράδειγμα, σε ποια θέση βρίσκεται το γράμμα ω-, ο μαθητής απαντάει στο τέλος της λέξης, κάτω από τον γκρι κύβο ή σε ποιο σημείο της λέξης ακούγεται ο ήχος εεε, ο μαθητής απαντάει μετά το γράμμα π, κάτω από τον κίτρινο κύβο. Συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία με λέξεις της ίδιας οικογένειας, όπως παιδί, παιχνίδι, παιδικός. Ο μαθητής, πάντα, χωρίζει τη λέξη σε μεμονωμένα φωνήματα, προφέροντας τους ήχους και μετά ολόκληρες τις λέξεις.    

Βιβλιογραφία:

1.Wooldridge, L. (2018). The Big Five: Phonics-Orthographic Mapping. OGOA.

2. Wooldridge, L., (2018). The Big Five: Phonics-Phonic Decoding. OGOA.

3.Sedita, J. (2020). The Role of Orthographic Mapping in Learning to Read. Literacy Lines,

4.River, T. (2016). What is Orthographic Mapping? Neuropsychology Associates Pathways. 

5.Kilpatrick, D.A. (2016). Equipped for Reading Success: A comprehensive, Step-by-Step Program for Developing Phonemic Awareness and Fluent Word Recognition. Casey& Kirsch Publishers.

ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΆΔΟΥ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Είναι Ειδική Παιδαγωγός με εξειδίκευση στη Δυσλεξία και στις Μαθησιακές δυσκολίες. Είναι κάτοχος Bachelor of Arts in Educational Psychology, πανεπιστήμιο Sheffield Hallam και μεταπτυχιακού διπλώματος στην Εκπαίδευση παιδιών με Δυσλεξία, πανεπιστήμιο του Wales Swansea. Είναι πιστοποιημένη Orton-Gillingham Practitioner και στη μεθοδολογία του Synthetic Phonics (University of New York). Είναι εκπαιδευμένη στη μεθοδολογία της Ronit Bird και του Orton-Gillingham (Marilyn Wardrop) για τη Δυσαριθμησία. Έχει πιστοποιητικό επάρκειας του ¨Αθηνά Τέστ¨ και του ¨Μέταφων Τέστ¨. Είναι μέλος του British Dyslexia Association. Έχει παρακολουθήσει μεγάλο αριθμό σεμιναρίων, webinars, workshops και courses που αφορούν την αξιολόγηση και εκπαίδευση παιδιών με δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαναγνωσία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, Δ.Ε.Π.-Υ, καθώς και για θέματα που αφορούν την οπτικοποίηση και την εξ αποστάσεως διδασκαλία. Αρθρογραφεί σε διάφορους διαδικτυακούς ιστότοπους και είναι εισηγήτρια σε webinars και σεμινάρια. Είναι επόπτρια σε Ειδικούς Παιδαγωγούς και συγγραφέας εξειδικευμένων βιβλίων με υλικό παρέμβασης σε παιδιά και εφήβους με Δυσλεξία και Μαθησιακές δυσκολίες. Γνωρίζει αγγλικά και γαλλικά.

Απόφοιτη Ελληνογαλλικής Σχολής "Αγιος Ιωσήφ", Καθηγήτρια γαλλικών, πολύγλωσση και με διδακτική εμπειρία και εξιδείκευση στην εκμάθηση ξένων γλωσσών στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία(ΕΚΠΑ), αρθρογράφος, πρόσκοπος, εθελόντρια.

Ακολουθήστε μας!


This will close in 10 seconds