ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΣΤΙΑ: Έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής σε πρόγραμμα δράσης της ΕΕΤΑΑ για την ένταξη παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης

By  | 

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης»

Περιόδου 2022-2023 (πρώην Εναρμόνιση)

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων που αφορά στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2022-2023 (πρώην Εναρμόνιση) για χορήγηση VOUCHER δωρεάν φοίτησης παιδιών στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr – paidikoi.eetaa.gr), «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων)

Από τις 02/08/2022, ώρα 14:00 έως τις 12/08/2022, ώρα 23:59

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση, έχει ο νόμιμος εκπρόσωπος του παιδιού ή ατόμου με αναπηρία που είναι:

α) Γονέας παιδιού βρεφικής, προσχολικής, σχολικής ηλικίας, εφήβου και ατόμου με αναπηρία,

β) Άτομο, το οποίο έχει με δικαστική απόφαση την επιμέλεια του παιδιού,

γ) Άτομο, το οποίο έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης ή ασκεί επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση, ή έχει τη φροντίδα του ατόμου με αναπηρία ή είναι ανάδοχος γονέας με ενεργή αναδοχή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση επιμέλειας ή συνεπιμέλειας, την αίτηση υποβάλει

α) ΜΟΝΟ το άτομο, στο οποίο έχει παραχωρηθεί η επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή ΕΝΑ (1) εκ των ατόμων που έχουν τη συνεπιμέλεια.

β) ΜΟΝΟ το άτομο, το οποίο έχει ορισθεί ως δικαστικός συμπαραστάτης.

Σε περίπτωση που θα υποβληθούν για το ίδιο παιδί, παραπάνω της μιας αίτηση, από διαφορετικό νόμιμο εκπρόσωπο, θα απορρίπτονται και οι δύο αιτήσεις.

Επιπλέον, κάθε αιτών θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Να διαθέτει προσωπικούς κωδικούς (taxisnet), που θα χρησιμοποιηθούν για την υποβολή της αίτησης.
 2. Να έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2021 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2021 – 31/12/2021), τόσο για τον ίδιο, όσο και για το έτερο μέλος, καθώς και τα εξυπηρετούμενα παιδιά/ΑμεΑ που έχουν εισοδήματα, και να έχει εκκαθαριστεί. (Η μη υποβολή φορολογικής δήλωσης του αιτούντος καθώς και του ετέρου μέλους, σε  περίπτωση ξεχωριστής δήλωσης, συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης).
 3. Να έχει συνολικό οικογενειακό εισόδημα για το φορολογικό έτος 2021:

α) προκειμένου για τη λήψη πλήρους voucher:

 • Έως 27.000 € για οικογένειες που έχουν έως δύο (2) παιδιά,
 • Έως 30.000 € για οικογένειες που έχουν έως τρία (3) παιδιά,
 • Έως 33.000 € για οικογένειες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά,
 • Έως 36.000 € για οικογένειες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω.

        β) προκειμένου για τη λήψη voucher μειωμένης αξίας:

 • Έως 33.000 € για οικογένειες που έχουν έως δύο (2) παιδιά,
 • Έως 36.000 € για οικογένειες που έχουν έως τρία (3) παιδιά,
 • Έως 39.000 € για οικογένειες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά,
 • Έως 42.000 € για οικογένειες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω.

Επισημαίνεται ότι:

– Ως συνολικό οικογενειακό εισόδημα, νοείται τοδηλωθέν εισόδημα και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά (όπως αυτά αποτυπώνονται στο πεδίο Δ.1. του Εκκαθαριστικού) του αιτούντος και ετέρου μέλους και των εξυπηρετούμενων παιδιών/ΑμεΑ, εφόσον υποβάλλουν φορολογική δήλωση, για το φορολογικό έτος 2021.

– ο αριθμός των παιδιών που προαναφέρεται (δίπλα στα εισοδήματα), είναι τα παιδιά έως και 24 ετών ή τα ΑμεΑ ανεξαρτήτως ηλικίας.

Σύμφωνα με την 35η (συνεδρία 4η/14-7-2022) απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α.Π. «Η ΕΣΤΙΑ» :

Όσοι γονείς έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα επιδοτούμενα  προγράμματα του ΕΣΠΑ για χορήγηση VOUCHER  για ΔΩΡΕΑΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ (ανεξάρτητα σε ποια κατηγορία ανήκουνΤρίτεκνες ,Πολύτεκνες κ.τ.λ) και ΔΕΝ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ή ΑΠΟΡΡΙΦΘΟΥΝ ΛΟΓΩ ΕΛΛΙΠΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ θα καταβάλλουν Μηνιαία Οικονομική Εισφορά ποσού 100,00€.

Με την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ  (www.eetaa.gr) και ΜΟΝΟ εφόσον ο φάκελος είναι ΠΛΗΡΗΣ, με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, οι ωφελούμενοι ΑΠΑΛΛΑΣΟΝΤΑΙ από την καταβολή  τροφείων και Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ.

Η μηνιαία οικονομική εισφορά είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  και η φιλοξενία του νηπίου διακόπτεται, όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς, όπως αυτή προβλέπεται, και χωρίς έγγραφη ενημέρωση των γονέων στο ΝΠ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Παρακαλούμε να μας αποστείλετε στο emailinfo@estiadionysou.grτον  αριθμό ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησής σας.

Στη σελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr) μπορείτε να αναζητήσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης.

Χρονοδιάγραμμα ΕΕΤΑΑ: Υποβολή αιτήσεων – Αποτελέσματα

Φάσεις Υποβολής Αιτήσεων – ΑποτελέσματαΗμερομηνίες
Υποβολή Αιτήσεων02/08/2022 έως 12/08/2022
Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων16/08/2022
Υποβολή Ενστάσεων17/08/2022 έως 19/08/2022
Οριστικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων23/08/2022

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α.Π. «Η ΕΣΤΙΑ» ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΤηλΕπικ210-8141700

e-mail: info@estiadionysou.gr

Απόφοιτη Ελληνογαλλικής Σχολής "Αγιος Ιωσήφ", Καθηγήτρια γαλλικών, πολύγλωσση και με διδακτική εμπειρία και εξιδείκευση στην εκμάθηση ξένων γλωσσών στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία(ΕΚΠΑ), αρθρογράφος, πρόσκοπος, εθελόντρια.

Ακολουθήστε μας!


This will close in 10 seconds