Δήμος Κηφισιάς

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Κλίμαξ Plus

By  | 

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Κλίμαξ Plus αποτελεί πρότυπο κοινωνικής επιχείρησης με κύριο στόχο την ενδυνάμωση ατόμων με ψυχικές διαταραχές και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων και την κοινωνικοικονομική τους επανένταξη.

Ο Κλίμαξ Plus έχει επιχειρηματικές δραστηριότητες και παράγει εισόδημα μέσω δραστηριοτήτων ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης υλικών, υπηρεσιών εστίασης, υπηρεσιών συμβουλευτικής και εκπαίδευσης. Παράλληλα λειτουργεί τον διαδικτυακό σταθμό Κλίμαξ Plus Radio, την φωνή για την ψυχική υγεία στο διαδίκτυο.

Ο συνεταιρισμός λειτουργεί στην κατεύθυνση της κοινωνικής και πράσινης οικονομίας και βάσει των αρχών της αλληλέγγυας οικονομίας. Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε εδώ


Οι εργαζόμενοι/-ες του Κλίμαξ Plus αποτελούν θετικά πρότυπα για τις κοινότητές τους και για τις ευρύτερα αποκλεισμένες πληθυσμιακές ομάδες (άστεγοι/ες, Ρομά, αποφυλακισμένοι/ες, μετανάστες/-ριες, άτομα με ψυχικές διαταραχές κ.ά) πολλαπλασιάζοντας τα θετικά αποτελέσματα για τις ζωές τους σε αυτές τις μικρο-κοινότητες και ενθαρρύνοντας τους να συμμετάσχουν σε συνεταιρισμούς.

Επιπλέον, προσπαθούμε να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος  κοινωνικής και πράσινης οικονομίας, μέσω παρεμβάσεων και υποστηρικτικών δράσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αξιοποιώντας την εμπειρία μας και επιδεικνύοντας τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη ενός διαφανούς και αποτελεσματικού πλαισίου εφαρμογής των αρχών της αλληλέγγυας οικονομίας.

Ο Κλίμαξ Plus θεωρείται ένας πρότυπος οργανισμός στο πεδίο της εργασιακής ένταξης στην Ελλάδα,
μεταφέροντας τις προσεγγίσεις, την πρακτική εμπειρία του και τα αποτελέσματα των δράσεων του σε ένα μεγάλο εύρος ενδιαφερόμενων και κοινωνικών φορέων. Επίσης, ο Κλίμαξ Plus έχει κάνει σημαντικά βήματα στην μεταφορά και την προσαρμογή των επιχειρηματικών μοντέλων του σε ολόκληρη την Ελλάδα,  ενθαρρύνοντας ομάδες εμπλεκόμενων πολιτών και κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων  να ενεργοποιηθούν στην κατεύθυνση της δημιουργίας της δικής τους κοινωνικής επιχείρησης σε διαφορετικούς τομείς.

Το προσωπικό, οι εθελοντές και οι υποστηρικτές του Κλίμαξ Plus δεσμεύονται σε ένα ξεκάθαρο σύνολο αξιών, βασισμένο στις αρχές της αλληλεγγύης, της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της φυλετικής ισότητας και της ενδυνάμωσης των κοινωνικά αποκλεισμένων ανθρώπων.
Ο Κλίμαξ Plus λειτουργεί σύμφωνα με το μοντέλο συμμετοχικής δημοκρατίας και είναι ανεξάρτητος κοινωνικός συνεταιρισμός. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση την αρχή της μίας ψήφου ανά άτομο, και ως κοινωνικός φορέας ενεργός στην κοινωνία των πολιτών, είναι επίσης στενά συνδεδεμένος με την Κλίμακα, κοινωνική οργάνωση εκπροσωπούμενη στην διαδικασία λήψης αποφάσεων του Κλίμαξ Plus.

 Ο συνεταιριστικός νόμος υπό τον οποίο ιδρύθηκε ο Κλίμαξ Plus έχει περιορισμούς ως προς την κατανομή των κερδών και των περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με αυτόν, ο Κλίμαξ Plus επανεπενδύει ένα σημαντικό μέρος των εσόδων του σε δραστηριότητες εργασιακής και κοινωνικής ένταξης. Ο Κλίμαξ Plus συμμετέχει ως μέλος στα ευρωπαϊκά δίκτυα European Network of Social Integration Enterprise – ENSIE και RREUSE – Ευρωπαϊκό Δίκτυο κοινωνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς επανάχρησης και ανακύκλωσης.

Κατά την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Κλίμαξ Plus την τελευταία δεκαπενταετία, αποτελεί σταθερή στοχοθέτηση του συνεταιρισμού η συμβολή στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος κοινωνικής και πράσινης οικονομίας όχι μόνο μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης έργων ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αλλά και παρεμβάσεων και υποστηρικτικών δράσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αξιοποιώντας την εμπειρία του συνεταιρισμού και επιδεικνύοντας τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη της εφαρμογής ενός αποτελεσματικού και βιώσιμου πλαισίου αρχών της αλληλέγγυας οικονομίας.

 Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης «Κλίμαξ Plus» του 3ου Τομέα Ψυχικής Υγείας Νομού Αττικής είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (κοινωνικός συνεταιρισμός) περιορισμένης ευθύνης και ιδρύθηκε με την Υπουργική Απόφαση Υ5β/Γ/Γ.Π.3978, στις 10 Μαΐου 2005.

“Ο Κλίμαξ Plus λειτουργεί υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.”

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Υγεία-Πρόνοια 2000-2008, (επαν)ΕΝΤΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ο Κοι.Σ.Π.Ε. «Κλίμαξ plus» χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ανάπτυξη σχεδίων δράσης, όπως οι Πολυδραστηριότητες και το Πολυεργαστήριο.

Tηλεφωνο επικοινωνίας στο 210 3417160

Email στο info@koispe.org
Ζητήστε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες ή να ενημερωθείτε από τους ανθρώπους του ΚΟΙΣΠΕ Κλίμαξ Plus.

Απόφοιτη Ελληνογαλλικής Σχολής "Αγιος Ιωσήφ", Καθηγήτρια γαλλικών, πολύγλωσση και με διδακτική εμπειρία και εξιδείκευση στην εκμάθηση ξένων γλωσσών στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία(ΕΚΠΑ), αρθρογράφος, πρόσκοπος, εθελόντρια.

Ακολουθήστε μας!


This will close in 10 seconds