Γειτονικοί Δήμοι

Σε τροχιά ηλεκτροκίνησης ο Δήμος Διονύσου, υπέβαλε στο Πράσινο Ταμείο Πρόταση για το «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων»

By  | 

Πρόταση προς το Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση του «Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων» (Σ.Φ.Η.Ο.) υπέβαλλε την Πέμπτη 3/12 ο Δήμος Διονύσου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4).

Με την υποβολή της συγκεκριμένης πρότασης ο Δήμος Διονύσου μπαίνει ουσιαστικά σε τροχιά ηλεκτροκίνησης, η οποία αποτελεί έναν περιβαλλοντικά ορθό τρόπο μετακίνησης με πολλά οφέλη.

Η δράση µε τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο ∆ήµο ∆ιονύσου», με προϋπολογισµό 24.800 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και αφορά στη χωροθέτηση δηµοσίως προσβάσιµων σηµείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθµευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου.

Τα Σ.Φ.Η.Ο. αποτελούν ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των θέσεων στάθµευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων, κάτι που είναι προαπαιτούµενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδοµών στην Ελλάδα.

𝝤 «𝝫ά𝝹𝝴𝝺𝝾ς του «Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων» 𝝷𝝰 𝝿𝝴𝞀𝝸𝝺𝝰𝝻𝝱ά𝝼𝝴𝝸 μεταξύ άλλων:

Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης και Χαρτογράφηση του Δήμου.
• Χωροθέτηση των σημείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων-Σενάρια ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης.
• Έκθεση Διαβούλευσης.
• Ολοκλήρωση Φακέλου και Εφαρμογή Σχεδίου.

Απόφοιτη Ελληνογαλλικής Σχολής "Αγιος Ιωσήφ", Καθηγήτρια γαλλικών, πολύγλωσση και με διδακτική εμπειρία και εξιδείκευση στην εκμάθηση ξένων γλωσσών στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία(ΕΚΠΑ), αρθρογράφος, πρόσκοπος, εθελόντρια.

Ακολουθήστε μας!


This will close in 10 seconds