Γειτονικοί Δήμοι

Αναγεννώντας τους δεσμούς μας Αδελφοποίησης με την δοκιμασμένη Κύπρο Δήμος Στροβόλου

By  | 


Ο Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης είχε ανέκαθεν εξωστρεφή χαρακτήρα και από την εποχή ακόμη του πρώην Δημάρχου μας κ. Παύλου Καμάρα είχε προχωρήσει στην «Αδελφοποίηση» του με άλλους Δήμους του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων και με τον Δήμο Στροβόλου Κύπρου.

Ο Δήμος Στροβόλου είναι ένας από τους 12 Δήμους της επαρχίας Λευκωσίας στην Κύπρο, ξεκινώντας την παρουσία του σαν Δήμος από το 1986, με πληθυσμό σύμφωνα με την τελευταία απογραφή περίπου 70 χιλ. κατοίκων.

Με τα χρόνια οι σχέσεις αυτές δεν καλλιεργήθηκαν ή ατόνησαν, κάτι που η παρούσα Δημοτική Αρχή αποφάσισε να αλλάξει και ανέθεσε στον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Ιωάννου τις Διεθνείς Σχέσεις του Δήμου και τις Αδελφοποιήσεις.

Ο δραστήριος Αντιδήμαρχος διοργάνωσε άμεσα σχετική ημερίδα με εκπροσώπους από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Τουρισμού,  από τους πρώτους μήνες της ανάληψης των καθηκόντων του και μια Επιτροπή Αδελφοποιήσεων, που την απετέλεσαν 33  μέλη φορέων και ενεργών πολιτών του Δήμου μας δημιουργήθηκε για την προώθηση των δράσεων των Αδελφοποιήσεων.

Τι είναι όμως οι Αδελφοποιήσεις; Τι προβλέπει η σχετική νομοθεσία μας; Ποια είναι τα οφέλη για τους Αδελφοποιημένους Δήμους και τους κατοίκους τους;

Το άρθρο 220 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων αναφέρει σχετικά για το συγκεκριμένο θέμα:

Αδελφοποιήσεις

   1. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες, στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας τους με αντίστοιχους οργανισμούς ξένων χωρών, μπορούν να αναπτύσσουν τις κατά νόμο πρωτοβουλίες τους για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους και να προβαίνουν σε πράξεις αδελφοποίησης των πόλεων τους, με στόχο τη μεταξύ τους προαγωγή των οικονομικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και κοινωνικών σχέσεων.

   2. Η αδελφοποίηση γίνεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου και ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου.

   3. Για τη μετακίνηση κάθε εκπροσώπου Δήμου ή Κοινότητας στο εξωτερικό για τις ανάγκες των αδελφοποιήσεων απαιτείται απόφαση του οικείου συμβουλίου, εφόσον για την αδελφοποίηση έχει προηγηθεί η παροχή σύμφωνης γνώμης από την Επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου.

   4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών καθορίζονται ειδικά προγράμματα και πλαίσια δράσης για τις αδελφοποιήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ρυθμίζονται θέματα διαχείρισης των σχετικών δαπανών μετάβασης προσώπων στο εξωτερικό, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

   5. Δήμος ή Κοινότητα μπορεί να προβαίνει σε πράξεις αδελφοποιήσεων και δημιουργίας δικτύων πόλεων με άλλους Δήμους ή Κοινότητες της Χώρας στο πλαίσιο ειδικότερων συνεργασιών που έχουν ως στόχο τη μεταξύ τους προαγωγή των οικονομικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και κοινωνικών σχέσεων. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται τα θέματα διαχείρισης των σχετικών δαπανών.

Στα πλαίσια αυτά και σε άμεση προτεραιότητα, πέρα από κάθε ενέργεια για νέες Αδελφοποιήσεις, τέθηκε η αναγέννηση των δεσμών Αδελφοποίησης του Δήμου μας με τον Κυπριακό Ελληνισμό και τη σχέση μας με τον Δήμο Στροβόλου Κύπρου.

Τις προηγούμενες μέρες και αφού είχαν προηγηθεί άλλες επικοινωνίες προετοιμασίας και από τις δύο πλευρές, ο Αντιδήμαρχος Διεθνών Σχέσεων και Αδελφοποιήσεων του Δήμου μας κ. Παναγιώτης Ιωάννου προχώρησε στην πραγματοποίηση τηλεδιάσκεψης στις 5 Νοεμβρίου 2020 με εκπροσώπους του Δήμου Στροβόλου Κύπρου.

Από τον Δήμο Στροβόλου παρευρέθηκαν :

1. Ο Δήμαρχος κ. Αντρέας Παπαχαραλάμπους

2. Ο Γενικός Γραμματέας κ. Γεώργιος Χριστοδούλου

3. Η Υπεύθυνη Δημόσιων και Διεθνών σχέσεων κα Ειρήνη Βιολάρη

Από τον Δήμο Λυκόβρυσης- Πεύκης παρευρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Διεθνών Σχέσεων και Αδελφοποιήσεων κ. Παναγιώτης Ιωάννου

Ακούστηκαν εγκάρδιοι χαιρετισμοί εκατέρωθεν και αναφέρθηκαν θέματα που από κοινού θα συζητηθούν σε μελλοντικές συνεργασίες:

1. Ο Δήμος Στροβόλου με αφορμή  τους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 θα εκτελέσει δύο έργα υποδομής στον Στρόβολο:

Α. Την ανάπλαση της κεντρικής τους πλατείας που φέρει το όνομα «Πλατεία Αρχιεπισκόπου Κυπριανού»

Β. Την δημιουργία μουσείου για την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητάς του, προσκαλέστηκε η ηγεσία του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης, να συμμετέχει στην γιορτή που θα γίνει για τα 200 χρόνια από την αρχή της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

2. Ζητήθηκε να αναθερμανθούν οι μεταξύ των δύο Δήμων σχέσεις και να αξιοποιηθούν τα σχετικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα προς όφελος των δύο Δήμων και την προώθηση των κοινών τους δράσεων.

3. Παρουσιάστηκε το Πρόγραμμα του Γραφείου Δημότη σε γενικές γραμμές και συμφωνήθηκε να γίνει ανταλλαγή των γνώσεων από τις δύο πλευρές.

4. Έγινε μια μικρή περιγραφή από τον κ. Παναγιώτη Ιωάννου για ένα πρόγραμμα που βοηθάει τους ανέργους και τους επιχειρηματίες του Δήμου να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους

5. Προτάθηκε στην ηγεσία της αδελφοποιημένης πόλης μας, να πραγματοποιήσουν Συνάντηση Επιχειρηματιών με την Δημοτική τους Ενότητα, κίνηση η οποία μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να αποφέρει.

6. Προσφέρθηκε ο κ. Παναγιώτης Ιωάννου να συνεργαστεί για τις εκδηλώσεις που οργανώνονται σχετικά με τα 200 χρόνια από το 1821.

Τέλος, συμφωνήθηκε και από τις δυο πλευρές να συνεχιστεί η μεταξύ τους επικοινωνία και η ανταλλαγή γνώσεων και υλικού στα προαναφερθέντα θέματα.

Ιδιαίτερα στις μέρες μας, με την Τουρκική προκλητικότητα εναντίον τόσον της Κύπρου, όσον και της Ελλάδας, η αναγέννηση των ακατάλυτων δεσμών μας είναι σημαντική και αμοιβαία επωφελής, αλλά και ηθικό χρέος σφυρηλάτησης της ενότητας και της συνεργασίας μας.

Απόφοιτη Ελληνογαλλικής Σχολής "Αγιος Ιωσήφ", Καθηγήτρια γαλλικών, πολύγλωσση και με διδακτική εμπειρία και εξιδείκευση στην εκμάθηση ξένων γλωσσών στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία(ΕΚΠΑ), αρθρογράφος, πρόσκοπος, εθελόντρια.

Ακολουθήστε μας!


This will close in 10 seconds