Ειδική αγωγή

Με ποιους τρόπους μπορούμε να ενισχύσουμε την εργασιακή μνήμη στους μαθητές με Δυσλεξία και Μαθησιακές δυσκολίες;

By  | 

γράφει η Ιωάννα Δημητριάδου Ειδική Παιδαγωγός για παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες και Δυσλεξία

Η  εργασιακή μνήμη  ή αλλιώς λειτουργική μνήμη, είναι η ικανότητα ενός ανθρώπου που του επιτρέπει να διατηρεί τις κατάλληλες και οργανωμένες πληροφορίες στη μνήμη του (στη βραχυπρόθεσμη μνήμη) και όταν έρθει η ώρα, τις χρησιμοποιεί (οι οποίες έχουν ήδη μεταφερθεί στη μακροπρόθεσμη μνήμη), ώστε να ολοκληρώσει μια εργασία.

Σύμφωνα με το International Dyslexia Association (2018), το ποσοστό αδύναμης εργασιακής μνήμης σε μαθητών με συγκεκριμένες μαθησιακές διαταραχές, όπως αυτής της δυσλεξίας, κυμαίνεται  20-50%. Οι επιπτώσεις ασθενούς εργασιακής μνήμης έχουν αντίκτυπο στη μάθηση των μαθητών με δυσκολίες.

Με ποιους τρόπους μπορούμε να βοηθήσουμε τους μαθητές με δυσκολίες στην ενίσχυση της εργασιακής μνήμης;

  • Ενθαρρύνουμε τους μαθητές να χρησιμοποιούν την οπτικοποίηση στα γνωστικά αντικείμενα μάθησης, όπως τα μαθηματικά, η ορθογραφία, η ανάγνωση, ο γραπτός λόγος. Για παράδειγμα, τις λέξεις της ορθογραφίας, ζωγραφίζουν την έννοια τους, φτιάχνουν μια ιστορία με την κάθε λέξη και τις μαθαίνουν απ’ έξω, έχοντας στο μυαλό τους την εικόνα της ιστορίας. Κατόπιν, τις γράφουν από μνήμης και κάνουν αυτοδιόρθωση.
  • Βοηθάμε τους μαθητές να παραμένουν οργανωμένοι. Έχουν φακέλους με διαφορετικά χρώματα, όπου ο καθένας αντιστοιχεί για κάθε μάθημα. Έχουν έναν ντοσιέ, όπου αριστερά είναι ένας φάκελος για τις εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί και δεξιά είναι ένας φάκελος για τις εργασίες που δεν έχουν ολοκληρωθεί, πάντα με την ημερομηνία. Μπορούν να σχεδιάσουν σε ένα μεγάλο άσπρο χαρτόνι, πώς θα ήθελαν να έχουν τον χώρο τους οργανωμένο και να φροντίζουν να το τηρούν.
  • Μαθαίνουμε στους μαθητές να κρατούν σε posts σημειώσεις είτε από την παράδοση του μαθήματος είτε από τα πιο σημαντικά σημεία ενός κειμένου και να δουλεύουν με αυτά.
  • Μαθαίνουμε στους μαθητές να χωρίζουν σε μέρη τις εργασίες τους ή αυτά που έχουν να μάθουν απ’ έξω.
  • Χρησιμοποιούμε χρώματα, όπως το κόκκινο, καθώς σύμφωνα με έρευνες βελτιώνει τη βραχυπρόθεσμη μνήμη, το πράσινο, καθώς ενισχύει τη συγκέντρωση και βοηθάει τους μαθητές να κάνουν λιγότερα λάθη, το γαλάζιο, καθώς ηρεμεί το μυαλό, ενισχύει, επίσης, τη συγκέντρωση και βοηθάει τους μαθητές να πηγαίνουν κατευθείαν στην ουσία του θέματος και τέλος, το κίτρινο, καθώς βοηθάει τους μαθητές να παράγουν καλύτερα αποτελέσματα στο γραπτό τους.
  • Εκπαιδεύουμε τους μαθητές να χρησιμοποιούν για τις εκθέσεις τους και την κατανόηση κειμένων τους γραφικούς οργανωτές. Με αυτόν τον τρόπο οργανώνουν τις σκέψεις τους, εμπεδώνουν το περιεχόμενο κειμένων,  παίρνουν νέες πληροφορίες και μαθαίνουν να προσανατολίζονται καλύτερα στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν κάποιο θέμα και να γράψουν για αυτό.
  • Χρησιμοποιούμε καθ’ όλη τη διάρκεια εκπαίδευσης των μαθητών με δυσκολίες, πολυαισθητηριακές μεθόδους. Οι πολυαισθητηριακές στρατηγικές εμπλέκουν στη διάρκεια της μάθησης όλες τις λειτουργίες του εγκεφάλου που σχετίζονται με αυτή, μέσω ακοής, όρασης, αφής και κίνησης. Σύμφωνα με πολλές έρευνες, οι μαθητές θυμούνται πολύ καλύτερα αυτά που διδαχτήκανε καθώς χρησιμοποιούν τις αισθήσεις τους και γίνονται πιο αποτελεσματικοί στη διεκπεραίωση των σχολικών καθηκόντων τους.

Βιβλιογραφία:

1.Cognifit.com (2015). Τί είναι η εργασιακή μνήμη; Cognifit.

2.Tracy P. Alloway (2011). 1 to 10 Students have working memory problems: Find why matters, University of North Florida

3.Morin Amanda (2016). 8 Tips to Boost Your Cild’s Working Memory.

Learning & Attention Issues.

4.Peg Rosen (2016). Working Memory: What it is and How it works, WebMD

5.International Dyslexia Association (2019). Working Memory: The Engine for Learning. dyslexiaida.org

6.Scully, Kr. (2020). Executive Functioning Choice Boards. Pathway 2 Success.

7.Gutierezz, K. (2016). The Psychology of Color: How do colors influence learning? Color Psychology Brain Compatible Colors. 

8.Calligeros, M. (2015). Seeing green boosts your concentration, research shows. Technology Science.

9.Genever, H. (2016). 4 colors that give you an unexpected productivity boost. Redbooth.com.

10.Child1st (2018). What is Multisensory Learning & Why is it to effective? Publications, LLC

11.Willis, J. (2007). Brain-friendly strategies for the inclusion classroom: Insights from neurologist and classroom teacher. OGOA

Είναι Ειδική Παιδαγωγός με εξειδίκευση στη Δυσλεξία και στις Μαθησιακές δυσκολίες. Είναι κάτοχος Bachelor of Arts in Educational Psychology, πανεπιστήμιο Sheffield Hallam και μεταπτυχιακού διπλώματος στην Εκπαίδευση παιδιών με Δυσλεξία, πανεπιστήμιο του Wales Swansea. Είναι πιστοποιημένη Orton-Gillingham Practitioner και στη μεθοδολογία του Synthetic Phonics (University of New York). Είναι εκπαιδευμένη στη μεθοδολογία της Ronit Bird και του Orton-Gillingham (Marilyn Wardrop) για τη Δυσαριθμησία. Έχει πιστοποιητικό επάρκειας του ¨Αθηνά Τέστ¨ και του ¨Μέταφων Τέστ¨. Είναι μέλος του British Dyslexia Association. Έχει παρακολουθήσει μεγάλο αριθμό σεμιναρίων, webinars, workshops και courses που αφορούν την αξιολόγηση και εκπαίδευση παιδιών με δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαναγνωσία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, Δ.Ε.Π.-Υ, καθώς και για θέματα που αφορούν την οπτικοποίηση και την εξ αποστάσεως διδασκαλία. Αρθρογραφεί σε διάφορους διαδικτυακούς ιστότοπους και είναι εισηγήτρια σε webinars και σεμινάρια. Είναι επόπτρια σε Ειδικούς Παιδαγωγούς και συγγραφέας εξειδικευμένων βιβλίων με υλικό παρέμβασης σε παιδιά και εφήβους με Δυσλεξία και Μαθησιακές δυσκολίες. Γνωρίζει αγγλικά και γαλλικά.

Απόφοιτη Ελληνογαλλικής Σχολής "Αγιος Ιωσήφ", Καθηγήτρια γαλλικών, πολύγλωσση και με διδακτική εμπειρία και εξιδείκευση στην εκμάθηση ξένων γλωσσών στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία(ΕΚΠΑ), αρθρογράφος, πρόσκοπος, εθελόντρια.

Ακολουθήστε μας!


This will close in 10 seconds