Γειτονικοί Δήμοι

Παράταση υποβολής αιτήσεων και αύξηση οικογενειακού εισοδήματος για το Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας, περιόδου 2020 –2021

By  | 

Ο Δήμος Πεντέλης σας ενημερώνει  για την  παράταση των προθεσμιών καθώς και την αύξηση των ορίων των εισοδηματικών κριτηρίων  συμμετοχής στο Πρόγραμμα  Οικονομικής ενίσχυσης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας περιόδου 2020-2021

Συγκεκριμένα το κριτήριο του οικογενειακού εισοδήματος διαμορφώνεται όπως παρακάτω:

Υποψήφιοι με συνολικό οικογενειακό εισόδημα

-έως τριάντα έξι χιλιάδες (36.000,00 ) ευρώ για αιτούντες/σες που έχουν έως δύο (2) παιδιά,

-έως τριάντα εννέα χιλιάδες (39.000,00) ευρώ για αιτούντες/σες που έχουν έως τρία (3) παιδιά,

-έως σαράντα δύο χιλιάδες (42.000,00) ευρώ για αιτούντες/σες που έχουν τέσσερα (4) παιδιά και

-έως σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000,00) ευρώ για αιτούντες/σες που έχουν από πέντε (5) και άνω.

Ως εκ τούτου, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης παρατείνεται ως ακολούθως:

-Περίοδος ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής 8/9/2020 –2/10/2020

-Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων 6/10/2020

-Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων 7/10/2020-9/10/2020

-Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων13/10/2020

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 210-8100884 εσωτ. 23,24

Απόφοιτος Τοσιτσείων Αρσακείων Σχολείων Εκάλης. Life Coach - Πιστοποιημένη από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μέλος του H.I.C. (Hellenic Institute of Coaching)- Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού- Πιστοποιημένη από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δημόσιες Σχέσεις,Content Creator, Social Media Manager, Αρθρογράφος, Εθελόντρια.

Ακολουθήστε μας!


This will close in 10 seconds