Δήμος Κηφισιάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

By  | 

Βάση της νέας ΚΥΑ που εκδόθηκε στις 12-9-2021 ΦΕΚ 4206Β’.Οι Θεατές θα πρέπει να εισέρχονται στις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις “Μενάνδρεια 2021” κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης στην είσοδο: α) πιστοποιητικού εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 ή β) πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) μέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10, ή γ) αποτελέσματος του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊου COVID-19 ( rapid test ), το οποίο να πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν από την έναρξη του ζωντανού θεάματος – ακροάματος.• Οι ως άνω υποχρεώσεις περιλαμβάνουν ανήλικους από 12 ετών και άνω.Οι ανήλικοι από πέντε (5) έως έντεκα (11) ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) τελευταίου 24ώρου.

Απόφοιτος Τοσιτσείων Αρσακείων Σχολείων Εκάλης. Life Coach - Πιστοποιημένη από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μέλος του H.I.C. (Hellenic Institute of Coaching)- Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού- Πιστοποιημένη από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δημόσιες Σχέσεις,Content Creator, Social Media Manager, Αρθρογράφος, Εθελόντρια.

Ακολουθήστε μας!


This will close in 10 seconds