Γειτονικοί Δήμοι

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης: Ξεκινάει η διαδικασία σύστασής της, μέσω Ανοιχτής Πρόσκλησης σε Φορείς και Δημότες έως και 21/9

By  | 

Ο Δήμος Διονύσου ενεργοποιεί τη διαδικασία σύστασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, μέσω Ανοιχτής Πρόσκλησης που απευθύνει σε Φορείς και Δημότες του Δήμου. 

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (ΔΕΔ) είναι συλλογικό όργανο με γνωμοδοτικό χαρακτήρα και η διάρκεια της θητείας της ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. Αποτελείται κατά τα ¾ από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας και κατά το ¼ από δημότες.

Πιο συγκεκριμένα, το πλήθος των συμμετεχόντων στη ΔΕΔ του Δήμου Διονύσου, ορίζεται βάσει του άρθρου 1 παρ.3 της με αρ. 100/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου – Κανονισμού Λειτουργίας της σε 33 μέλη.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι και φορείς οι οποίοι έχουν την έδρα τους ή διαθέτουν παράρτημα εντός των διοικητικών ορίων του δήμου και εμπίπτουν στις κάτωθι κατηγορίες:

α) τοπικοί εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις 
β) επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς 
γ) τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών
δ) σύλλογοι εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) ενώσεις και σύλλογοι γονέων
στ) αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς
ζ) εθελοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών 
η) άλλες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών
θ) τοπικά συμβούλια νέων 

και οι οποίοι αφενός είναι ενεργοί (δηλ. έχουν αναπτύξει πρόσφατα συναφή με το αντικείμενο τους δραστηριότητα) και αφετέρου έχουν συσταθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν την είσοδό τους στην Επιτροπή Διαβούλευσης, μπορούν να δηλώσουν τη βούληση συμμετοχής τους μέχρι τη Δευτέρα 21/09/2020 και ώρα 15:00 στο Δήμο Διονύσου στο Αυτοτελές Τμήμα Διαβούλευσης και Εθελοντισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση: diavoulefsi-ethelodismos@dionysos.gr.

Επίσης, οι οκτώ (8) δημότες που θα συμμετάσχουν στη ΔΕΔ του Δήμου θα κληρωθούν κατόπιν εγγραφής τους σε ειδικό κατάλογο.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι δημότες θα πρέπει να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή συμμετοχής τους, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας τη συνημμένη αίτηση στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου (Λ. Λίμνης Μαραθώνος 29, Άγιος Στέφανος) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: diavoulefsi-ethelodismos@dionysos.gr.

Ως διάστημα κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης στην ιστοσελίδα του Δήμου, έως και η Δευτέρα 21/9/2020.

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στην Επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.

Απόφοιτος Τοσιτσείων Αρσακείων Σχολείων Εκάλης. Life Coach - Πιστοποιημένη από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μέλος του H.I.C. (Hellenic Institute of Coaching)- Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού- Πιστοποιημένη από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δημόσιες Σχέσεις,Content Creator, Social Media Manager, Αρθρογράφος, Εθελόντρια.

Ακολουθήστε μας!


This will close in 10 seconds