Δήμος Κηφισιάς

MHNΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

By  | 

Από το 1974 η 5η Ιουνίου είναι καθιερωμένη παγκοσμίως ώς Ημέρα Περιβάλλοντος. Το πόσο καθοριστική είναι η επίδραση του περιβάλλοντος στην ανθρώπινη ύπαρξη καταδεικνύεται από το γεγονός και μόνο ότι το 25% των θανάτων ετησίως οφείλεται στις επιπτώσεις από τις περιβαλλοντικές αλλοιώσεις ,σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Πόσο όμως ισχύει και το αντίστροφο; Κατά πόσο δηλαδή ο ανθρώπινος παράγοντας έχει επηρεάσει, με τις επεμβάσεις του, την περιβαλλοντική ισορροπία; Η ανεξέλεγκτη βιο-μηχανική και τεχνολογική εξέλιξη αδιαμφισβήτητα έχει τεράστιο μερίδιο ευθύνης τόσο για την περιβαλλοντική ρύπανση όσο και για την κλιματική αλλαγή. Ακραία καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιές, λιώσιμο των πάγων, καύσωνες κ.α προκαλούνται από την υπέρμετρη ανθρώπινη επέμβαση στη φύση.Ο Δήμος μας, ένας ιδιαίτερα προικισμένος τόπος ως προς το φυσικό περιβάλλον, καταβάλλει συστηματικές προσπάθειες, με σκοπό να προστατεύσει το πολύτιμο αυτό κεφάλαιο.Η αύξηση του ποσοστού Ανακύκλωσης, η προστασία των δασών και η αναπλήρωση του φυτικού κεφαλαίου που χάθηκε, η προστασία των ρεμάτων ,των υδάτινων πόρων, η εφαρμογή της διαχείρισης των βιοαποβλήτων και η ανάκτηση υλικών με σκοπό την επαναφορά τους στην κυκλική οικονομία, αποτελούν για τον Δήμο μας πρωταρχικούς στόχους.Καλούμε όλους τους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα τους νέους, να συναισθανθούν αφενός την ευθύνη τους και αφετέρου τη δύναμή τους, για τον περιορισμό της περαιτέρω περιβαλ λοντικής επιβάρυνσης και για τη διαμόρφωση ενός πιο ευοίωνου μέλλοντος για τις γενιές που ακολουθούν. ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΔ/ΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΠΡΑΣΙΝΟΥ,ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Απόφοιτος Τοσιτσείων Αρσακείων Σχολείων Εκάλης. Life Coach - Πιστοποιημένη από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μέλος του H.I.C. (Hellenic Institute of Coaching)- Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού- Πιστοποιημένη από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καλλιτεχνών, θεατρικών παραστάσεων, μουσικών εκδηλώσεων, συναυλιών και πολυχώρου Τέχνης, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Ακαδημίας Ελληνικών Βραβείων Τέχνης, Ραδιοφωνική Παραγωγός, Αρθρογράφος, Content Creator, Social Media Manager, Εθελόντρια.

Ακολουθήστε μας!


This will close in 10 seconds