Εθελοντισμός

ΗELPHELLAS: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

By  | 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ HELPHELLAS ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η Ακαδημία ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ https://helphellas.org/αγωνίζεται για μια κοινωνία ενεργών πολιτών. Μια Κοινωνία που προωθεί και προάγει τον εθελοντισμό ως υπέρτατη αξία ανθρωπισμού, μέσα από μία νέα φιλοσοφία κουλτούρας κοινωνικής προσφοράς, με αξίες και δράσεις του Ενεργού πολίτη στον ευρύτερο χώρο της Κοινωνίας των Πολιτών.

Είναι ένα μονοπάτι που θα οδηγήσει σε μία Νέα Εποχή, στην οικοδόμηση για πρώτη φορά ενός θεσμικού και νομικού πλαισίου λειτουργίας το οποίο θα προάγει την εικόνα του Εθελοντή αλλά και του κοινωνικού εθελοντισμού γενικότερα στη Χώρα μας.

Η φιλόδοξη αυτή προσπάθεια στοχεύει στη συνεργασία όλων των Φορέων μιας οργανωμένης πολιτείας, η οποία ξεκινάει από την δράση του Ενεργού Πολίτη που διακατέχεται από υψηλό αίσθημα ατομικής κοινωνικής ευθύνης, με τη συνεχή εκπαίδευση, επιμόρφωση και πιστοποίησή του, προκειμένου αυτή η σύνδεση να αποτελέσει για τον εθελοντισμό βασικό στοιχείο δόμησης της κοινωνικής συνοχής στη δύσκολη εποχή που ζούμε.

Επιπλέον, μέσα από την ένωση και την κινητοποίηση αυτών των δυνάμεων, ο εθελοντισμός γίνεται τρόπος ζωής και αποκτά κυρίαρχη αξία στην κοινωνία.

Πάνω σε αυτή τη βάση, η Ακαδημία Εθελοντισμού αποτελεί το συνδετικό κρίκο εξασφάλισης της κοινωνικής συνοχής, της ποιοτικής αναβάθμισης του δικαιώματος στη ζωή με αξιοπρέπεια και σεβασμό, αφού με τις συνεργασίες Πολίτη – Κοινωνίας γεννιούνται και εδραιώνονται οι γνήσιες ανθρώπινες σχέσεις, οι σχέσεις της συναλληλίας οι οποίες παραμερίζουν τις εγωιστικές τάσεις και το προσωπικό συμφέρον, έχοντας σαν κύριο γνώμονα την ανατροπή της ατομοκεντρικής αντίληψης και συμπεριφορών που προέρχονται από την ιδιοτέλεια.

Το όραμα αυτό έρχεται να ολοκληρωθεί μέσα από συγκεκριμένους στόχους οι οποίοι αποτελούν το βασικό πυλώνα μίας υγιούς κοινωνίας, εκφράζοντας το δείκτη ανθρωπισμού της με συντεταγμένο και οργανωμένο τρόπο.

Η Ακαδημία Εθελοντισμού προωθεί και προάγει τον εθελοντισμό στη Χώρα μας, μέσα και από την εκπλήρωση συγκεκριμένων βασικών στόχων της οι οποίοι αποτελούν τον οδικό της χάρτη και που είναι οι εξής:

  1. Η Θεσμική Θωράκιση του εθελοντισμού στη Χώρα μας μέσα από ένα θεσμικό, λειτουργικό και νομικό πλαίσιο που θα προάγει τη διαφάνεια, και τους όρους λειτουργίας των ΜΚΟ. Η αναβάθμιση της εικόνας του εθελοντισμού και του ρόλου του εθελοντή στην ελληνική κοινωνία, με την επιβράβευση καλών πρακτικών καθώς και η δημιουργία ηθικών και άλλων κινήτρων για την ενεργοποίηση των εθελοντών στις τοπικές κοινωνίες.
  2. Η διαμόρφωση μίας νέας φιλοσοφίας Εθελοντικής Συνείδησης – Κοινωνικής Προσφοράς και Αλληλεγγύης σε όλες τις ηλικίες μέσα και από την ανάπτυξη και καλλιέργεια της Ατομικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΑΚΕ), που αναδεικνύει μία νέα διάσταση του Εθελοντισμού με ένα νέο πρότυπο Ενεργού Πολίτη, που έρχεται να αναπληρώσει και να συμπληρώσει τα κενά του σύγχρονου τρόπου ζωής, δίνοντας ελπίδα για μια πιο ανθρώπινη κοινωνία.
  3. Η Ολιστική Εκπαίδευση στον Εθελοντισμό με τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επιμόρφωσης και κατάρτισης για όλες τις ηλικίες, μέσα από 20 διαφορετικές θεματικές ενότητες δράσης με δυνατότητα για πρώτη φορά Πιστοποίησης – Εκπαίδευσης των εθελοντών στη Χώρα μας, έτσι ώστε όλοι οι καταρτισμένοι εθελοντές να αξιοποιούν τις γνώσεις τους αναδεικνύοντας τις αξίες του ανθρωπισμού και της προσφοράς στο χώρο της Κοινωνίας των Πολιτών.
  4. Η δημιουργία Διεθνούς Ηλεκτρονικής Τράπεζας Κοινωνικών Επενδύσεων για τη στήριξη του έργου μικρών εθελοντικών οργανώσεων και την υλικοτεχνική και χρηματοοικονομική ενίσχυση διαφόρων συλλογικοτήτων, για την υλοποίηση δράσεων και κοινωνικών έργων στην ελληνική επικράτεια και την Ομογένεια.
  5. Η δημιουργία Μητρώου Εθελοντών, Εθελοντικών οργανώσεων και Εθελοντών Επιστημόνων πανελλαδικά και στην Ομογένεια, η οποία μέσα από τη βάση δεδομένων του δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις, έτσι ώστε όλοι μαζί ενεργοί πολίτες, εθελοντικές οργανώσεις, Φορείς και επιστήμονες να μπορούν να αλληλεπιδράσουν και να αξιοποιηθούν οργανωμένα και συντεταγμένα, όταν και όπου υπάρχει ανάγκη.
  6. Η δημιουργία «Εθνικού Δικτύου Πόλεων Εθελοντισμού» μέσα από ένα εύρος τοπικών δικτύων κοινωνικής υποστήριξης σε επίπεδο Δήμων, Νομών και Περιφερειών με παράλληλες συνέργειες δράσεων με τους Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, με τη δημιουργία για πρώτη φορά οργανωμένου Σώματος Εκπαιδευμένων Εθελοντών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε διάφορους θεματικούς τομείς δράσης.
  7. Η δημιουργία ενός Παγκόσμιου Δικτύου Εθελοντών Οικουμενικού Ελληνισμού, που θα αλληλεπιδρούν με στόχο την αλληλοβοήθεια και αλληλοϋποστήριξη μέσα από την αλληλεγγύη των Ελλήνων Ομογενών στην διεθνή κοινότητα, μεταξύ της Μητροπολιτικής Ελλάδας και των κοινωνικών δομών του Ομογενειακού Ελληνισμού.
  8. Η δημιουργία «Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Εθελοντών» για φυσικές καταστροφές με στόχο την αρωγή και υποβοήθηση της Πολιτείας για το συντονισμό και τη συνδρομή εθελοντών πάσης φύσεως ειδικοτήτων, οι οποίοι επιθυμούν να βοηθήσουν σε διάφορους τομείς δράσης.
  9. Η προαγωγή και πρόληψη της Δημόσιας Υγείας, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και η διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής, που θέτουν τις βάσεις για μία κοινωνία δίκαιη, ισότιμη και προσβάσιμη σε όλους τους πολίτες, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.
  10. Πρωτοβουλίες στήριξης και ενίσχυσης του Κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων και της Κοινωνίας των Πολιτών, όπου ο εθελοντισμός και η Ατομική Κοινωνική Ευθύνη των Πολιτών έχουν ρόλο διαμορφωτή στις κοινωνικές εξελίξεις για την εξάλειψη των ανισοτήτων, με την ενεργό συμμετοχή των Πολιτών σε όλα όσα τους αφορούν.

Απόφοιτη Ελληνογαλλικής Σχολής "Αγιος Ιωσήφ", Καθηγήτρια γαλλικών, πολύγλωσση και με διδακτική εμπειρία και εξιδείκευση στην εκμάθηση ξένων γλωσσών στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία(ΕΚΠΑ), αρθρογράφος, πρόσκοπος, εθελόντρια.

Ακολουθήστε μας!


This will close in 10 seconds