Άρθρα

Βασιλική Λαζαράκου (Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς): Η Κεφαλαιαγορά στην Μετά – Covid εποχή Χρηματιστήριο Αφιέρωμα Ελλάδα Οικονομία Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

By  | 

Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, επεξεργαζόμαστε ήδη καινοτόμες παρεμβάσεις για νέα προϊόντα αναφέρει η Βασιλική Λαζαράκου Πρόεδρος της Επιτροπής…

Σε πρόσφατο συνέδριο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα την κεφαλαιαγορά στην μετά – Covid εποχή, όπου μεταξύ άλλων καλεσμένοι ήταν και οι πρόεδροι τριών ακόμη εποπτικών αρχών της Ευρώπης, που συμμετέχουν και σε επιμέρους επιτροπές της ESMA (Ευρωπαίου επόπτη) όπως και της IOSCO (Διεθνούς Οργανισμούς επιτροπών κεφαλαιαγοράς), αναλύθηκαν οι προκλήσεις που υφίστανται στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ως προς την οικονομία και την κεφαλαιαγορά.
Θα ήθελα να επισημάνω ότι με αυτό το συνέδριο επιδιώξαμε να συμβάλλουμε στην εποπτική σύγκλιση μεταξύ των Ευρωπαϊκών αρχών της κεφαλαιαγοράς που είναι στόχος τόσο της ESMA όσο και των εποπτικών αρχών αλλά και να αναδείξουμε τα κοινά θέματα που υφίστανται στις Ευρωπαϊκές αγορές.

Οι προτεραιότητες

Οι τέσσερις Πρόεδροι θέσαμε τις προτεραιότητες για την μετά covid εποχή που είχαν κοινές συνισταμένες, όπως
α) το θέμα της βιωσιμότητας (sustainability) που αποτελεί νέα πρόκληση για τους επόπτες καθώς τα κριτήρια ESG ενσωματώνονται με ταχύτατο ρυθμό στις κεφαλαιαγορές,
β) το θέμα του ψηφιακού μετασχηματισμού (digital transformation) και γ) της αξιοποίησης δεδομένων (data management).
Προκειμένου να προωθηθεί περαιτέρω ο εκσυγχρονισμός της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, η Διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έχει θέσει τους παραπάνω αυτούς στόχους, επιπλέον
α) της ενίσχυσης της προληπτικής εποπτείας,
β) αξιοποίησης της τεχνολογίας και
γ) συμβολής στην αναθεώρηση της εθνικής νομοθεσίας για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς.
Μάλιστα, έχουμε δρομολογήσει και αποτελεί μέρος των δράσεων για τα οποία έχει προταθεί και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης – την επιτάχυνση της ψηφιακής της μεταρρύθμισης που θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς.
Ο εκσυγχρονισμός αυτός συνδέεται με την γενικότερη προσπάθεια εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Κατάλληλη στιγμή για μέτρα

Στο πλαίσιο των συνθηκών που δημιούργησε η υγειονομική κρίση και των πρωτοφανών για την ΕΕ χρηματοδοτικών προγραμμάτων θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για την Ελληνική αγορά να προχωρήσει στην εφαρμογή μέτρων και την υιοθέτηση των κατάλληλων εργαλείων που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξή της.
Η Ελλάδα έχει ανάγκη από υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και χρειαζόμαστε από την αγορά να υποστηρίξει με τις λειτουργίες της την πραγματική οικονομία.
Κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης παρατηρήθηκε πανευρωπαϊκά ένα αυξημένο ενδιαφέρον των ιδιωτών επενδυτών στις κεφαλαιαγορές.
Η τάση αυτή είναι ουσιαστικής σημασίας και θεωρώ ότι είναι η συγκυρία που πρέπει να εκμεταλλευτούμε για να στηρίξουμε χρηματοδοτικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσα από την κεφαλαιαγορά.

Είναι δε η κατάλληλη χρονική στιγμή ώστε οι θεσμικοί φορείς να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που δημιουργούνται σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο όπως πχ τα πράσινα ομόλογα, τα funds που επενδύουν σε πράσινες επενδύσεις και εταιρίες, σε καινοτομία που είναι σημαντική για τις ελληνικές επιχειρήσεις και σε άλλες παρόμοιες επενδύσεις.

Στην Επιτροπή, επεξεργαζόμαστε ήδη καινοτόμες παρεμβάσεις για νέα προϊόντα που θα μπορούσαν, μετά από κατάλληλο σχεδιασμό και παροχή φορολογικών κινήτρων, να συμβάλλουν στη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς ως εναλλακτικής πηγής χρηματοδότησης.
Έχω την πεποίθηση ότι έχει φθάσει η ώρα που η κεφαλαιαγορά μπορεί να αναδειχθεί σε βασικό μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας, μέσω της χρηματοδότησης ουσιαστικών επιχειρηματικών αναγκών και επενδυτικών σχεδίων.

Γενικότερα, απώτερος στόχος πάνω στον οποίο η διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θα συνεχίσει να εργάζεται, τόσο από εποπτική όσο και από ρυθμιστική άποψη, είναι η διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών που θα καταστήσουν – όσο αυτό είναι δυνατόν – την ελληνική κεφαλαιαγορά ασφαλέστερη, ελκυστικότερη και ανταγωνιστικότερη στην ευρωπαϊκή και διεθνή σκηνή.
Προς την κατεύθυνση αυτή εστιάζουμε τις προσπάθειές μας προσδοκώντας βελτίωση των συνθηκών στην παγκόσμια οικονομία.

www.bankingnews.gr

Απόφοιτη Ελληνογαλλικής Σχολής "Αγιος Ιωσήφ", Καθηγήτρια γαλλικών, πολύγλωσση και με διδακτική εμπειρία και εξιδείκευση στην εκμάθηση ξένων γλωσσών στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία(ΕΚΠΑ), αρθρογράφος, πρόσκοπος, εθελόντρια.

Ακολουθήστε μας!


This will close in 10 seconds